Oppsummering FAU 2020/2021

Hei alle foresatte, 

Da er det like før sommerferien er et faktum og FAU for 20/21 takker av.
Etter et skoleår hvor de fleste FAU-møtene har vært på teams, hadde vi i siste møte 7/6 endelig anledning til å møtes også rent fysisk. Møtet ble holdt i nestleder Monica Hatle-Larssen vakre hage.

Saker som vi diskuterte denne gangen var blant annet:

• Gjennomføring av 17. mai. FAU synes 17. maikomiteen landet en veldig god løsning med leker og tog i skoletiden 12. mai som ble dokumentert og delt med foreldre via videolenke. Barna fikk med seg en fin feiring og vi voksne fikk ta del i den gjennom filmene som ble distribuert. Veldig bra løst av komiteen. Vi vil rette en ekstra stor takk til lærerne og SFO-ansatte på Berger som stod for gjennomføring i skole/SFO-tid. 
• Økonomisk er det 17. mai som er hovedinntektskilden til FAU. I år som i fjor ble dette løst med en innsamling hvor det blant bidragsyterne ble trukket ut en rekke vinnere som får premie. Som det står i referatet fikk vi inn over 40 000 kr på denne innsamlingen. I tillegg bevilget formannskapet i kommunen en corona-pott, hvor Berger FAU mottok over 20 000 kr. FAU går med underskudd i år, men vi synes at det skal vi ta oss råd til når situasjonen tross alt er som den har vært.

I år har FAU jobbet med og utført blant annet:

 • finansiering av huskestativ på øvre lekeplass
 • bygging av utstyrsboden på øvre lekeplass på dugnad 
 • finansiering av klassebilder for 1. klasse
 • høringssvar til kommunens skolestruktur/skolebyggsak
 • trafikksikkerhet
  • refleksens dag
  • Kjartan Veldes vei er stengt for trafikk mellom 0800 og 1700
  • FAU har jobbet for å håndheve forbudet og aksjonerte i samarbeid med elevene i en «skrape-aksjon» i vinter
  • utvikling og lansering av ny løsninger for trafikkflyt ved parkeringsplassen ved Berger stadion
  • og vi har bidratt til Trygg Trafikks film om hjertesonen, innspilt ved Berger skole med foresatte og elever som medvirkende

Selv om FAU har bidratt til mange fine prosjekter, er kanskje den viktigste jobben at vi er et bindeledd mellom skolen og elevenes foresatte. Vi er altså ikke bare de foresattes talerør, men også en kanal som skolen kan henvende seg til. Lærere kan snakke med FAU-representanter for klassene, og i hvert FAU-møte har rektor sitt eget innlegg til orientering av FAU, hvor vi igjen har mulighet til å stille spørsmål. Takk til rektor Ole Bent som stiller på alle møter og informerer på vegne av skolen og SFO til oss foresatte. 

Et godt eksempel på en sak skolen kan bruke FAU til å nå ut til foresatte, er at vi skal bli flinkere til å svare på foreldreundersøkelser. Jo flere av oss som svarer på slike undersøkelser, desto større verdi får de for skolen. Det er fortsatt mulig å svare på foreldreundersøkelsen om SFO som ble sendt ut tidligere i juni – en fin måte å fortelle om man er fornøyd eller ikke med dagens SFO-tilbud. FAU oppfordrer alle som ikke har svart, til å gjøre det.

Jeg vil til slutt takke for samarbeidet med alle dere som har stilt opp for og bidratt i FAU i år. Det er interessant og sosialt å være med i FAU, men det koster også tid og innsats. Takk for at dere har tatt dere tid og for arbeidet dere har lagt ned. Halvparten av oss takker av etter to år, mens den andre halvparten fortsetter i skoleåret 2021/22 under ledelse av dette årets nestleder, Monica Hatle-Larssen. Lykke til videre!

Da gjenstår det bare å ønske alle en god sommer!

For FAU Berger 2020/21,

Ole Andre Sivertsen