Hva er SU?

SU er skolens samarbeidsutvalg. SU består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for FAU, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.